Genealogie van de families Schaapkens-Salden en Kruize-Rombouts

Schaapkens-Salden

De familie Schaapkens-Salden is weer te verdelen in de families

Schaapkens-Kleijnen en Salden-Heine.

De familie Schaapkens-Kleijnen

Schaapkens (Schaepkens)

De namen Schaapkens en Schaepkens komen maar weinig voor in Nederland.
In 1947 kwam de naam Schaapkens 24 keer voor in Nederland, in 2007 was dat 31 keer.
De naam Schaepkens  kwam in 1947 97 keer voor en in 2007 167 keer.
 
De vroegst gevonden voorouder is Joannes Schaepkens.
Hij is getrouwd met Maria Baltes, ook wel Baltissen of Baltus genoemd.
Zij krijgen 5 kinderen die allemaal in Nuth geboren zijn.
 
Hun oudste zoon Joannes, geboren op 2 oktober 1633, trouwt op 18 mei 1665 in Klimmen met Beatrix Heinrics, geboren omstreeks 1638 in Vaesrade
Het merendeel van hun nakomelingen worden in Klimmen geboren.
 
De familienaam Schaapkens wordt op veel manieren geschreven.
De meest voorkomende schrijfwijze is Schaepkens.
In de loop van de tijd wordt deze veranderd in Schaapkens.
Andere schrijfwijzes zijn: Schaepen, Schapkens, Scheupkens, Schoepgens, Schoepges, Schopges, Schupkens, Sleupkens, Schoebkens, Schopkens, Schenskens.
Dit had alles te maken met het Limburgse dialect en geestelijken en ambtenaren die niet uit Limburg kwamen en dus de naam opschreven zoals ze gesproken werd.

Kleijnen

De vroegste voorouder is Andreas Kleijnen, ook wel Cleijnen genoemd.
Hij overleed op 25 mei 1719 in Nuth.
Samen met zijn vrouw Christina Nijssen had hij 8 kinderen die allemaal in Nuth geboren zijn.
Christina overlijdt op 2 april 1720 in Nuth.
 
Hun nakomelingen zijn in Nuth, Voerendaal, Schin op Geul of Simpelveld geboren.

De familie Salden-Heijne

Salden

In Stein wordt  in ±1775 Joannes Salden geboren.
Zijn moeder is Christina Claessen.
Het is onbekend wie zijn vader is.
Joannes trouwt op 10 april 1799 in Elsloo met Maria Catharina Gijsen, ±1775 in Elsloo geboren.
Zij wonen wisselend in Stein en Leut (B), waar ook hun kinderen geboren worden.
De meeste van hun nakomelingen worden in Urmond en Stein geboren.

Heijne

De familie Heijne (Heine) begint bij Kasper Heine.
Waar hij geboren is, is niet bekend.
Hij trouwt met Fenne Marijke Bolscher.
Ook van haar is niet bekend waar zij geboren is.
 
Zij krijgen 2 zonen.
Alleen van hun oudste zoon is bekend waar hij geboren is en wel op 19 maart 1799 in Rütenbrock (D).
Hij trouwt met de in Neudersum (D) geboren Gesina Botters.
 
2 van hun 4 kinderen worden in Duitsland geboren en 2 in Zandberg.
Deze familie zwerft rond in Drenthe, Duitsland en beland uiteindelijk in Limburg.
 
De laatste die in Duitsland geboren is, is Anna Aleida Heijne.
Zij is geboren in Recklinghausen op 21 augustus 1906.
Op 1 september 1928 trouwt zij in Schandelen met Nicolas Salden.
error: Content is protected !!