Genealogie van de families Schaapkens-Salden en Kruize-Rombouts

Kruize-Rombouts

De familie Kruize-Rombouts is weer te verdelen in de families van mijn
grootouders, Kruize-Tuerlings en Rombouts-van Dommelen.

De familie Kruize-Tuerlings

Kruize

De familie Kruize komt voor de helft uit de provincie Groningen en de andere helft uit Noord-Brabant.
Mijn overgrootouders Bernardus Kruize en Susanna Johanna Schreuder zijn in 1882 van Sappemeer naar Loon op Zand verhuist.

Hun zoon Wilhelmus Hendrikus, mijn
grootvader, is in Loon op Zand geboren.
 
Op 6 oktober 1914 trouwt hij met Josephina Maria Norberta Tuerlings.
Zij komt uit een rasechte Tilburgse familie.
Hiermee begint de Tilburgse tak van de familie.

De naam Kruize wordt in de loop der eeuwen op verschillende manieren geschreven.
Pas na de invoering van de Burgerlijke Stand, in 1811, wordt de naam over het algemeen als Kruize geschreven.
De laatste verbastering dateert van 1900, op de huwelijksakte van Martinus Wilhelmus Kruize, 01 oktober 1900 te Breda, wordt hij als Kruijze genoteert.
Ook zijn kinderen krijgen de achternaam Kruijze.
 
De volgende varianten heb ik gevonden:  Kruze, Kruijze, Kruise, Kruisse, Kroeze, Croese.
Ook werden de vroegste voorouders Kruize geboren met, of waren ze bekend met, de achternaam Berends.

Tuerlings

De familie Tuerlings is een echte Tilburgse familie.
Alhoewel de eerste 2 voorouders van deze tak in Enschot te vinden zijn.
In 1652 wordt daar Gerardus Geert Tuerlincx geboren.
Zijn vader was Geert Tuerlingx, zijn moeder heb ik nog niet gevonden.
Op 29 januari 1673 trouwt Gerardus Geert, in Tilburg, met Petronella Lamberta Vughts.
Zij is in 1646 in Udenhout geboren.
Zij zijn beiden in Tilburg overleden.
Bijna al hun nakomelingen zijn in Tilburg geboren.
Ook deze naam wordt in de loop der eeuwen op verschillende manieren geschreven
De diverse variaties op Tuerlings zijn: Teurlinckx, Teurlinghs, Teurlinx, Tuerlinckx, Tuerlincx, Tuerlinx, Tuerelinx, Turlinx.

De familie Rombouts-van Dommelen

Rombouts

De vroegste Rombouts is Remoldus.
Hij is rond 1685 in Eersel geboren en trouwt daar met Petronella Theunis.
Ook zij is rond 1685 in Eersel geboren.
Een van hun nazaten, Jacobus Rombouts (1840-1899), trouwt op 16 augustus 1873 in Eersel met Petronella Hakkens.
Zij heeft dan al 2 kinderen waarvan de vader onbekend is.
Deze kinderen gaan tot zij met Jacobus trouwt met de achternaam Hakkens door het leven.
Doordat Jacobus zij met dit huwelijk erkent krijgen zij de achternaam Rombouts.
De oudste van de 2, mijn overgrootvader, is Johannes Rombouts, op 18 juli 1861 in Westelbeers geboren .
Op 1 juni 1892 trouwt hij met Johanna Fransisca Uitjens, geboren op 14 maart 1860 te Tilburg.

van Dommelen

Bij de familie van Dommelen is Walterus Henricus de vroegst gevonden persoon.
Watlerus is rond 1600 in Goirle geboren.
Het is niet bekent met wie en wanneer hij is getrouwd.
Al zijn nazaten worden in Goirle geboren totdat mijn bet overgrootvader, Jan Baptist van Dommelen, op 2 mei 1861 in Tilburg met Maria Antonia Zoontjens trouwt.
Zij is op 15 december 1834 in Tilburg geboren.
Jan Baptist is op 7 oktober 1827 in Goirle geboren.

Op 26 mei 1866 krijgen Jan Baptist van Dommelen en Antonia Zoontjes te Tilburg een zoon.
Deze Henricus Cornelis trouwt op 18 april 1894 in Tilburg met Angelina van Bladel, geboren op 8 augustus 1869 in Tilburg.
 
Hun dochter, mijn grootmoeder, Henrica Adriana trouwt op 19 juli 1921  in Tilburg met Joannes Cornelis Franciscus Rombouts.
Hij is de zoon van Johannes Rombouts en Johanna Francisca Uitjens.
Henrica Adriana is op 10 september 1896 in Tilburg geboren, Joannes Cornelis Franciscus is op 26 januari 1896 in Tilburg geboren.

error: Content is protected !!